ที่ว่าการอำเภอบันนังสตา,
จังหวัดยะลา 95130

แผนที่หน่วยงาน