บัณฑิตแรงงานต.ตาเนาะแมเราะ ลงพื้นที่ร่วมกับปลัดอำเภอฯ