บัณฑิตแรงงานอำเภอเบตง ประชุมประจำเดือน ณ ศูนย์แรงงานอำเภอเบตง

ข่าวทั่วไป

เขียนโดย Charukit Chanthip

วันพฤหัสบดี ที่ 18 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. บัณฑิตแรงงานอำเภอเบตง ประชุมประจำเดือน ณ ศูนย์แรงงานอำเภอเบตง อาคารศูนย์ราชการด่านชายแดน โดยมีผู้กำกับดูแลบัณฑิตแรงงานประจำอำเภอเบตง นายเจตนิพัทธ์ วาบา เป็นประธานในที่ประชุม