บัณฑิตแรงงานตำบลอัยเยอร์เวง เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมและแบ่งมอบหน้าที่โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ฯ

ข่าวทั่วไป

เขียนโดย Charukit Chanthip

วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ที่ทำการบ้านธารมะลิ หมู่ ๔ ตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา บัณฑิตแรงงานประจำตำบลอัยเยอร์เวง เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมและแบ่งมอบหน้าที่โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๒ โดย นายสุวิทย์ นาคเป้า ปลัดอาวุโส เบตง เป็นประธาน ทั้งนี้มีหัวหน้าส่วนราชการตำบลอัยเยอร์เวง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน บัณฑิตหมู่บ้าน ฯลฯ