ศูนย์แรงงานอำเภอเบตง,
อาคารศูนย์ราชการด่านชายแดน

เขียนโดย Charukit Chanthip
หมวด:

 

บัณฑิตแรงงานอำเภอเบตง เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการพัฒนาเว็บไซต์และประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านแรงงานรอบรับเทคโนโลยี 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา ในระหว่างวันที่ 15-19 มีนาคม พ.ศ.2562

อ่านเพิ่มเติม: โครงการฝึกอบรมการพัฒนาเว็บไซต์และประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านแรงงานฯ
เขียนโดย Charukit Chanthip
หมวด:

วันจันทร์ที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางสาวมาลี ขวัญเจริญ แรงงานจังหวัดยะลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ผู้กำกับดูแลบัณฑิตฯ ร่วมโครงการนิเทศการปฏิบัติงานบัณฑิตแรงงานอำเภอเบตง
ณ ห้องประชุมไกรลาศ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

อ่านเพิ่มเติม: แรงงานจังหวัดยะลานิเทศการปฏิบัติงานบัณฑิตแรงงานอำเภอเบตง
เขียนโดย Charukit Chanthip
หมวด:

ศูนย์แรงงานอำเภอเบตง รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมการฝึกอาชีพสาขาการทำขนมเบเกอรี่จากทุเรียนและส้มโชกุนเบตง และสาขาการทำผลิตภัณฑ์จากไม้ฉลุลาย ตามโครงการพัฒนาอาชีพในพื้นที่สามเหลี่ยมเศรษฐกิจ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

 

อ่านเพิ่มเติม: ศูนย์แรงงานอำเภอเบตง...