ข่าวทั่วไป

ข่าวทั่วไป

เขียนโดย nurmon yasatae

    วันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2564  บัณฑิตแรงงานประจำตำบลกาบัง พร้อมด้วยปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำตำบลกาบัง  เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการจัดทำแผนพัฒนาตำบล  เพื่อปรับเปลี่ยนแผนงานในการขับเคลื่อนให้มีประสิทธิภาพและต่อเนื่องมากขึ้น ณ หอประชุมอำเภอกาบัง จังหวัดยะลา

 

เขียนโดย nurmon yasatae

     วันศุกร์ ที่ ​28 พฤษภาคม 2564  ประชุม​บัณฑิตแรงงานอำเภอกาบัง จังหวัดยะลา  ณ ศูนย์แรงงานอำเภอกาบัง  

  1. แนวทาง/การจัดทำแผนการดำเนินโครงการสำนึกรักบ้านเกิดร่วมใจพัฒนาชุมชน จังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  2. แนวทาง/การจัดทำแผนการดำเนินโครงการศูนย์แรงงานอำเภอเคลื่อนที่ ให้บริการด้วยรอยยิ้มสู่ชุมชน จังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  3. การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลด้านแรงงาน ประจำปี 2564
เขียนโดย nurmon yasatae

     วันพฤหัสบดี ที่ ​27 พฤษภาคม 2564   ประชุม​บัณฑิตแรงงานประจำศูนย์แรงงานอำเภอ จังหวัดยะลา   ณ  ห้องรวงผึ้ง ชั้น 1  อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน  จังหวัดยะลา  วาระในการประชุม

  1. แนวทาง/การจัดทำแผนการดำเนินโครงการสำนึกรักบ้านเกิดร่วมใจพัฒนาชุมชน จังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  2. แนวทาง/การจัดทำแผนการดำเนินโครงการศูนย์แรงงานอำเภอเคลื่อนที่ ให้บริการด้วยรอยยิ้มสู่ชุมชน จังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  3. การปฏิบัติงานช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางกระทรวงแรงงาน ได้แก่ 1) อำเภอเมือง  2) อำเภอรามัน  3) อำเภอบันนังสตา  4) อำเภอเบตง  
เขียนโดย nurmon yasatae

    วันอังคาร ที่ 18 พฤษภาคม 2564  บัณฑิตแรงงานอำเภอกาบัง  ประชุมเชิงปฏิบัติการบัณฑิตแรงงานจังหวัดยะลา (ประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference Google meet) ประจำเดือน พฤษภาคม 2564  ณ  ศูนย์แรงงานอำเภอกาบัง จังหวัดยะลา

เขียนโดย nurmon yasatae

     วันอังคาร ที่ ​27 เมษายน 2564  บัณฑิตแรงงานอำเภอกาบัง  ได้รับมอบหมายจากสำนักงานจัดหางานจังหวัดยะลา  ดำเนินการติดป้ายประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่างฯ  ณ  หน้าที่ว่าการอำเภอกาบัง จังหวัดยะลา