กิจกรรมฝึกอบรมการพัฒนาเว็บไซต์ ปี 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์

เขียนโดย อนุสรี ดอรอแต

สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลาจัดฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเทคนิกการพัฒนาเว็บไซต์ประจำปีงบประมาณ2563 รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 18-22 กรกฎาคม 2563  ณ.ห้องประชุมอาคารศูนย์ราชการสำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา