โครงการสนับสนุนชุมชนเพื่อการป้องกันโควิด-19 ระดับตำบล

ศูนย์แรงงานอำเภอเมืองยะลา

เขียนโดย นูรฮูดา

 

มื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป น.ส.สกุลตาลา  ดือเร๊ะ  บัณฑิตแรงงานประจำตำบลเปาะเส้ง และทีมงานกลุ่มฟ้าใส จังหวัดยะลา จัดกิจกรรมอบรมโครงการสนับสนุนชุมชนเพื่อการป้องกันโควิด-19 และการตรวจเชิงรุกแบบเร่งด่วนใน 3 จังหวัดชายแดนใต้กิจกรรมให้ความรู้ เด็กปลอดภัยจากโควิด-19 ระดับตำบล ณ โรงเรียนคุรุชนพัฒนา หมู่ที่ 1 ตำบลเปาะเส้ง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา