วันพุธ ที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ ศูนย์แรงงานอำเภอยะหา บัณฑิตแรงงานตำบลตาชีประชาสัมพันธ์รับสมัครประกันสังคมมาตรา ๔๐ ณ ศูนย์แรงงานอำเภอยะหา ถนนเสนานุรักษ์ ตำบลยะหา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา และในพื้นที่หมู่ที่ ๒ บ้านนอก และหมู่ที่ ๕ บ้านเหมื่องล่าง ตำบลตาชี  อำเภอยะหา  จังหวัดยะลา