หมู่ที่ 3 ตำบลสะเอะ อำเภอกรงปินัง,
จังหวัดยะลา 95000

ภาพกิจกรรม

เขียนโดย ซำซีย๊ะ มาฮะ
ฮิต: 41

            บัณฑิตแรงงานอำเภอกรงปินังเข้าร่วมอบรม " โครงการฝึกอบรมพัฒนาเว็บไซต์และประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านแรงงานรองรับเทคโนโลยี ๔.๐"  วันที่ ๑๕ - ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา