foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

สำหรับสมาชิก

บัณฑิตแรงงานประจำศูนย์แรงงานอำเภอยะหา บัณฑิตแรงงานตำบลปะแตและแกนนำอาสาสมัครแรงงานตำบลปะแต ลงพื้นที่สำรวจสถานที่เพื่อดำเนินโครงการสำนึกรักบ้านเกิดร่วมใจพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยประสานงานกับ ผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา และครูผู้สอนโรงเรียนตาดีกา ณ มัสยิดบ้านกาโตีะ หมู่ที่ ๗ ตำบลปะแต  อำเภอยะหา  จังหวัดยะลา