foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

สำหรับสมาชิก


บัณฑิตแรงงานอำเภอยะหาจัดร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2561 กิจกรรมประชาสัมพันธ์ภารกิจของกระทรวงแรงงาน สาธิตอาชีพอิสระ แจกของขวัญให้กับเด็กมีมาร่วมกิจกรรมที่บุ้ทศูนย์แรงงานอำเภอยะหา ณ เทศบาลตำบลยะหา จังหวัดยะลา