โหลดโปรแกรม2

เมนูผู้ใช้งาน3

เขียนโดย yameelah

โปรแกรมสำหรับการใช้งานในสำนักงาน

             1.โปรแกรม winrar >> โปรแกรมสำหรับบีบอัดไฟล์                                                                          2.โปรแกรม dopdf >> โปรแกรมแปลงไฟล์เป็น PDF และจำลองเครื่อง Print
             3.โปรแกรม Format-Factory >> โปรแกรมที่รวมเครื่องมือสำหรับแปลงไฟล์ประเภทต่างๆ
             4.โปรแกรม photoscape >> โปรแกรมตกแต่งรูปภาพ                                                                       5.โปรแกรม Audacity >> โปรแกรมปรับแต่งเสียงที่สามารถบันทึก เล่น และผสมเสียงหรือทำ effect ด้วยฟิลเตอร์ต่าง ๆ