โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์

เขียนโดย ซำซีย๊ะ มาฮะ

 

โครงการเสริมสร้างสุขภาวะความเข้มแข็งและสุขภาวะในการทำงานแรงงานนอกระบบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ สาขาการทำกระเป๋าจากผ้าปาเต๊ะ โดยมีผู้ช่วยแรงงานจังหวัดยะลา ให้เกียรติมอบใบประกาศณียบัตรให้กับผู้ผ่่านการฝึก

ระยะเวลาการฝึก  ๓๐ ชั่วโมง  ดำเนินการระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒  ณ อาคารอเนกประสงค์(บ้านกูวา) หมู่ที่ ๑ ตำบลห้วยกระทิง  อำเภอกรงปินัง  จังหวัดยะลา