ฝึกอาชีพผู้สูงอายุตำบลปุโรง

ข่าวกิจกรรม

เขียนโดย ซำซีย๊ะ มาฮะ

 

 โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ จังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือ การทำผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรเพื่อสุขภาพ หลักสูตร 30 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 12-16กุมภาพันธ์ 2563 ณ.ม.2 ตำบลปุโรง อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา