หมู่ที่ 3 ตำบลสะเอะ อำเภอกรงปินัง,
จังหวัดยะลา 95000

ข่าวทั่วไป

เขียนโดย ซำซีย๊ะ มาฮะ
ฮิต: 57

                                                               

วันอังคารที่ ๕ มีนาคม ๒๔๖๒ เวลา ๐๗.๐๐น. นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ได้มอบหมายให้ นายวรเชษฐ พรมโอภาษ รองผุ้ว่าจังหวัดยะลา เป็นประธานในพีธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" กิจกรรรมพัฒนาคลอง บ้านกูวา ปรับปรุงภูมิทัศน์ และบริเวณใกล้เคียงให้มีความสะอาด โดยมี นายอมร ปรีดางกูร นายอำเภอกรงปินัง หัวหน้าส่วนราชการ ปลัดอำเภอ ผู้นำท้องถิ่น นักเรียน และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๕๐๐ คน