เอกสารประชาสัมพันธ์

Up

เอกสารแบบบฟอร์มต่างๆ

ใบสมัครฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน
แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน กองทุนประกันสังคมกรณีว่างงาน
แบบคำขอสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40
แบบฟอ์มสำรวจด้านแรงงาน ปี 63
แบบฟอร์มสำรวจแรงงานนอกระบบ
แบบ บรง.4-1
 
 
Powered by Phoca Download