บัณฑิตแรงงานประจำตำบลบันนังสตา ลงพื้นที่สำรวจ คัดกรองครัวเรือนยากจนและดำเนินการบันทึกข้อมูลปัญหาความต้องการของครัวเรือน