ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

เขียนโดย นูรีซัน ปูลา (บัณฑิตแรงงานตำบลบันนังสตา)

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2563 ตัวแทนบัณฑิตแรงงานอำเภอบันนังสตา ได้เข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรการเทคนิคการพัฒนาเว็ปไซต์และประชาสัมพันธ์ในยุคดิจิทัล รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่23-27กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารศูนย์ราชการสำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา