วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 บัณฑิตแรงงานเข้าร่วมโครงการ จังหวัดเคลื่อนที่ ตำบลถ้ำทะลุ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา