โหลดโปรแกรม

โหลดโปรแกรม

เขียนโดย อีสฮาม เจ๊ะนิ Super User

โปรแกรมอรรถประโยชน์
โปรแกรม winrar >> โปรแกรมบีบอัดไฟล์


โปรแกรม dopdf >> โปรแกรมPDF


โปรแกรม Format-Factory >> โปรแกรมแปลงไฟล์


โปรแกรม photoscape >> โปรแกรมแต่งรูป

โปรแกรม Audacity >> เป็นโปรแกรมปรับแต่งเสียงที่สามารถบันทึก เล่น และผสมเสียงหรือทำ effect ด้วยฟิลเตอร์ต่าง ๆ