บัณฑิตตำบลบันนังสตาได้เข้าร่วมประชุมสภาตำบลสันติสุขตำบล

ข่าวทั่วไป

เขียนโดย อีสฮาม เจ๊ะนิ Super User

    วันจันทร์ ที่ 24 มิถุนายน 2562 บัณฑิตตำบลบันนังสตาได้เข้าร่วมประชุมสภาตำบลสันติสุขตำบล ณ.ที่ทำการกรรมการหมู่บ้าน ม.10 บ้านบาโงยแจเกาะ พร้อมทั้งนี้บัณฑิตได้พบปะพูดคุยกับประชาชนทีมีข้อสงสัยในภารกิจการให้บริการในแต่ละด้านองหน่วยงานทีเกียวข้องกับสนง.แรงงานได้ให้ความรู้ความเข้าใจให้มากขึ้น