ข่าวทั่วไป

ข่าวทั่วไป

เขียนโดย อีสฮาม เจ๊ะนิ Super User

วันจันทร์ ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2562 เวลา09.00 น. บัณฑิตแรงงานประจำตำบลบาเจาะเข้าร่วมประชุมสภาสันติสุข โดยรวมกับปลัดตำบลบาเจาะ และกำนันผู้ใหญ่บ้าน ณ.รร.บ้านบางลาง ต.บาเจาะอ.บันนังสตา จ. ยะลา