ข่าวทั่วไป

ข่าวทั่วไป

เขียนโดย อีสฮาม เจ๊ะนิ Super User

วันที่ 22 สิงหาคม 2562 บัณฑิตแรงงานตำบลบันนังสตาและบัณฑิตแรงงานตำบลตาเนาะปูเต๊ะ ในฐานะคณะกรรมการศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอบันนังสตา ร่วมตอนรับ นายพนีศักดิ์ รัตนะ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินการขับเคลื่อนนโยบายศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพประจำอำเภอในพื้นทีจังหวัดชายแดนใต้ ณ.ศูนย์ฝึกอบรมวิขาขีพอำเภอบันนังสตา วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

เขียนโดย อีสฮาม เจ๊ะนิ Super User

           วันที25 กรกฎาคม2562. เวลา15:00. ตัวแทนบัณฑิตแรงงานอำเภอบันนังสตาร่วมกับเจ้าหน้าที่จัดหางานจังหวัดยะลา ได้ลงพื้นที่  ตำบลตลิ่งชั่น เนื่องจากมีกลุ่มสตรีในพื้นมีความสนใจในเรื่องรายละเอียดการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ เป็นการเร่งด่วน

เขียนโดย อีสฮาม เจ๊ะนิ Super User

              วันพุธ​ ที่​ 10​ ก.ค.2562 บันฑิตแรงงานอำเภอ​บันนังสตา​ ร่วมออกประชาสัมพันธ์​ และรับสมัครผู้ประกันตน​ มาตรา​ 40​ กับ​ เจ้าหน้าที่​ งาน​ มาตรา​ 40 ​ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยะลา ณ ตลาดนัดอำเภอบันนังสตา

เขียนโดย อีสฮาม เจ๊ะนิ Super User

            วันพุธ​ ที่​ 10​ ก.ค.2562 บันฑิตแรงงานอำเภอ​บันนังสตา​ ร่วมออกประชาสัมพันธ์​ และรับสมัครผู้ประกันตน​ มาตรา​ 40​ กับ​  เจ้าหน้าที่​ งาน​ มาตรา​ 40​ สปจ.ยะลา​ ยอดผู้สมัครใหม่​ 18 ราย​  

เขียนโดย อีสฮาม เจ๊ะนิ Super User

    วันจันทร์ ที่ 24 มิถุนายน 2562 บัณฑิตตำบลบันนังสตาได้เข้าร่วมประชุมสภาตำบลสันติสุขตำบล ณ.ที่ทำการกรรมการหมู่บ้าน ม.10 บ้านบาโงยแจเกาะ พร้อมทั้งนี้บัณฑิตได้พบปะพูดคุยกับประชาชนทีมีข้อสงสัยในภารกิจการให้บริการในแต่ละด้านองหน่วยงานทีเกียวข้องกับสนง.แรงงานได้ให้ความรู้ความเข้าใจให้มากขึ้น