จัดหางานจังหวัดยะลา ได้ลงพื้นที่ ตำบลตลิ่งชั่น เนื่องจากมีกลุ่มสตรีในพื้นมีความสนใจในเรื่องรายละเอียดการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ

ข่าวทั่วไป

เขียนโดย อีสฮาม เจ๊ะนิ Super User

           วันที25 กรกฎาคม2562. เวลา15:00. ตัวแทนบัณฑิตแรงงานอำเภอบันนังสตาร่วมกับเจ้าหน้าที่จัดหางานจังหวัดยะลา ได้ลงพื้นที่  ตำบลตลิ่งชั่น เนื่องจากมีกลุ่มสตรีในพื้นมีความสนใจในเรื่องรายละเอียดการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ เป็นการเร่งด่วน