สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลาจัดฝึกอบรมพัฒนาเว็บไซต์

ข่าวฝึกอบรม


สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา ได้จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาเว็บไซต์ศูนย์แรงงานประจำอำเภอเพื่อนำบริการข้อมูลด้านแรงงานผ่านระบบ IT จังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระหว่างวันที่ 14 - 16 พฤศจิกายน 2560