ข่าวทั่วไป

ข่าวทั่วไป

เขียนโดย อับดุรเราะห์มาน สาและ

เมื่อวันพุธที่ 27 มีนาคม 2562 ประชุมเชิงปฏิบัติการบัณฑิตแรงงาน จังหวัดชายแดนภาคใต้

เขียนโดย อับดุรเราะห์มาน สาและ

เมื่อวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562 เวลา 09.30 น. ประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดยะลา เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน ตามประเด็นแผนตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เขียนโดย อับดุรเราะห์มาน สาและ

 

เมื่อวันอังคาร ที่ 19 มีนาคม 2562 สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา ได้ดำเนินการพิธีปิดการฝึกอบรมเว็บไซต์