ประชุมสัมมนาบัณฑิตแรงงาน

ข่าวทั่วไป

เขียนโดย อับดุรเราะห์มาน สาและ

เมื่อวันพุธที่ 27 มีนาคม 2562 ประชุมเชิงปฏิบัติการบัณฑิตแรงงาน จังหวัดชายแดนภาคใต้

ณ โรงแรม เดอะเบอร์เคลียร์ ประตูน้ำ  กรุงเทพ