ข่าวฝึกอบรม

ข่าวฝึกอบรม

เขียนโดย ไฟซอล มะมิงซี

สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลาจัดโครงการฝึกอบรมเทคนิคการพัฒนาเว็บไซต์และประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านแรงงานในยุคดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รุ่นที่ 2 หลักสูตรเทคนิคการพัฒนาเว็บไซต์และประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านแรงงานในยุคดิจิทัล ระยะเวลา 30 ชั่วโมง

เขียนโดย ไฟซอล มะมิงซี

สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลาจัดโครงการฝึกอบรมเทคนิคการพัฒนาเว็บไซต์และประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านแรงงานในยุคดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รุ่นที่ 1 หลักสูตรเทคนิคการพัฒนาเว็บไซต์และประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านแรงงานในยุคดิจิทัล ระยะเวลา 30 ชั่วโมง

เขียนโดย อับดุรเราะห์มาน สาและ

สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา ได้ดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพจังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562