โครงการฝึกอาชีพการนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ

ข่าวฝึกอบรม

เขียนโดย อับดุรเราะห์มาน สาและ

สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา ได้ดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพจังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หลักสูตร การนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ จำนวน 60 ชั่วโมง