สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลาจัดฝึกอบรม Joomla รุ่นที่ 1

ข่าวฝึกอบรม

เขียนโดย ไฟซอล มะมิงซี

สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลาจัดโครงการฝึกอบรมเทคนิคการพัฒนาเว็บไซต์และประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านแรงงานในยุคดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รุ่นที่ 1 หลักสูตรเทคนิคการพัฒนาเว็บไซต์และประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านแรงงานในยุคดิจิทัล ระยะเวลา 30 ชั่วโมง

โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นบัณฑิตแรงงานประจำอำเภอในจังหวัดยะลา จำนวน 20 คน ดำเนินการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 18-22 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดยะลา