การประชุมตรวจราชการ

ข่าวทั่วไป

เขียนโดย อับดุรเราะห์มาน สาและ

เมื่อวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562 เวลา 09.30 น. ประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดยะลา เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน ตามประเด็นแผนตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รอบที่ 2 (Progrees Review) ของผู้ตรวจราจการกระทรวงแรงงาน (นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน) เขตตรวจราชการที่ 7 จังหวัดยะลา  ณ อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลาโดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดยะลา ข้าราชการเจ้าหน้าที่ บัณฑิตแรงงานจังหวัดยะลา อาสาสมัครแรงงานจังหวัดยะลา