พิธีปิดการอบรมเว็บไซต์

ข่าวทั่วไป

เขียนโดย อับดุรเราะห์มาน สาและ

 

เมื่อวันอังคาร ที่ 19 มีนาคม 2562 สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา ได้ดำเนินการพิธีปิดการฝึกอบรมเว็บไซต์

ศูนย์แรงงานประจำอำเภอ โดยนางสาวมาลี ขวัญเจริญ แรงงานจังหวัดยะลา เป็นประธานพิธีปิดการอบรม ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดยะลา อำเภอเมืองยะล าจังหวัดยะลา