แนะนำให้ความรู้ความเข้าใจ การฉีดวัคซีน(Covid-19)

ศูนย์แรงงานอำเภอเมืองยะลา

เขียนโดย นูรฮูดา

วันอังคารที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา  ๑๔.๐๐ น. บัณฑิตแรงงานประจำตำบลตาเซะ ร่วมกิจกรรมให้ความรู้ความเข้าใจ  ในการเข้ารับการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคระบาด (Covid-19)  ให้กับประชาชนในพื้นที่บ้านเบญญา ณ อาคารโรงเรียน  บ้านเบญญา ม. ๒ ตำบลตาเซะ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา