ศูนย์แรงงานอำเภอเมืองยะลา

ศูนย์แรงงานอำเภอเมืองยะลา

เขียนโดย นูรฮูดา

วันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2564เวลา 09.00 น.บัณฑิตแรงงานประจำตำบลลำใหม่ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์การฉีดวัคซีนโควิด 19เข็มที่ 1เข็มที่ 2 และบูสเข็มที่ 3ให้ครบเพื่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19และร่วมโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีหลักสูตรการกรีดยางอย่างถูกวิธี ณ อาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 3 ตำบลลำใหม่ อำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลา

เขียนโดย นูรฮูดา

วันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2564  เวลา 09.00 น. บัณฑิตแรงงานประจำตำบลลำใหม่ ได้ปฏิบัติหน้าที่ตั้งด่านจุดคัดกรองโควิด 19 (ลำใหม่) ร่วมกับ ปลัดอำเภอ เจ้าหน้าที่ปกครองอำเภอเมืองยะลา เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอเมืองยะลา บัณฑิตอาสาฯทหาร ตำรวจ สภ.ลำใหม่ และอส.ชคต. ลำใหม่ร่วมตรวจการฉีดวัคซีนของประชาชนที่เข้าในจังหวัดยะลาและเพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยให้ประชาชนที่สัญจรไปมา ระหว่างรอยต่อตำบลปากกล่อ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี - ตำบลลำใหม่อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา