ศูนย์แรงงานอำเภอเมืองยะลา

ศูนย์แรงงานอำเภอเมืองยะลา

เขียนโดย นูรฮูดา

 

วันพุธ ที่ 8 กรกฏาคม 2563 บัณฑิตแรงงานประจำตำบลเปาะเส้ง ร่วมกับกลุ่มอาชีพสานผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา ออกบูธขายสินค้าจากเส้นพลาสติกสร้างรายได้ให้กับกลุ่ม ในงาน 1 อำเภอ 1 ตลาด ณ ตลาดนัดคลองทราย        ตำบลยุโป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา