ศูนย์แรงงานอำเภอเมืองยะลา

ศูนย์แรงงานอำเภอเมืองยะลา

เขียนโดย นูรฮูดา

 

 

เมื่อวันจันทร์ ที่ 9 ธันวาคม 2562 รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา (นายวรเชษฐ พรมโอภาษ) มอบหมายให้นางรษิกา ชาญณรงค์ แรงงานจังหวัดยะลา ให้สัมภาษณ์ประเด็นอัตราค่าจ้างขั้นต่ำเพิ่มขึ้น เพื่อพี่น้องน้องแรงงานไทย สุขใจถ้วนหน้ากับของขวัญปีใหม่ 2563 ซึ่งเพิ่มขึ้น 5-6 บาท เป็น 313 บาท ในพื้นที่ 3 จังหวัด คือ จังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ 1 มกราคม 2563 

เขียนโดย นูรฮูดา

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 5 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 น. นางรษิกา ชาญณรงค์ แรงงานจังหวัดยะลา มอบหมายให้บัณฑิตแรงงานอำเภอเมือง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน์บริเวณถนนเฉลิมพระเกียรติและรอบศาลหลักเมือง โดยมี(นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์)ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธีเปิด

เขียนโดย นูรฮูดา

 

 

วันที่ 11 ธันวาคม 2562 เวลา 13.30 น. บัณฑิตแรงงานอำเภอเมือง ร่วมรับมอบนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ณ หอประชุมพัฒนรัฐ (ชั้น ๒) ที่ว่าการอำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา