ศูนย์แรงงานอำเภอเมืองยะลา

ศูนย์แรงงานอำเภอเมืองยะลา

เขียนโดย นูรฮูดา

เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 13 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 น. บัณฑิตแรงงานอำเภอเมือง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดลำน้ำ คูคลอง ถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร

เขียนโดย นูรฮูดา

ประกันสังคมมาตรา40 อาชีพอิสระไหนๆก็สมัครได้ ?อายุ15-60ปี จะสมัครให้คนในครอบครัวก็ได้นะ ?? ?มาตรา 40 จ่ายน้อย สิทธิประโยชน์เยอะ ไม่ต้องตรวจสุขภาพ ทางเลือกเลือกได้ตามใจ

เขียนโดย นูรฮูดา

เมื่อวันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 บัณฑิตแรงงานอำเภอเมือง ร่วมประชุมประจำเดือน ครั้งที่1/2563 ประชุมมอบหมายงาน วางแผนโครงการต่างๆ ของปีงบประมาณ 2563 ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา