ศูนย์แรงงานอำเภอเมืองยะลา

ศูนย์แรงงานอำเภอเมืองยะลา

เขียนโดย นูรฮูดา

 

 

 

วันที่ 8 – 9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. บัณฑิตแรงงานตำบลเปาะเส้ง เป็นตัวแทนกลุ่มสานผลิตภัณฑ์  จากเส้นพลาสติก เข้าร่วมอบรมการทำกลยุทธ์การตลาดและส่งเสริมการตลาดเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เข้า  กับตลาดปัจจุบัน ณ ห้องกังสดา  โรงแรมยะลาแกรนด์พาเลซ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา