ศูนย์แรงงานอำเภอเมืองยะลา

ศูนย์แรงงานอำเภอเมืองยะลา

เขียนโดย นูรฮูดา

 

วันศุกร์ ที่ 18 กันยายน 2563 เวลา 12.30 น. บัณฑิตแรงงานอำเภอเมืองยะลา ร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านยุโป หมู่ที่ 1 ตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

เขียนโดย นูรฮูดา

วันศุกร์ ที่ 11 กันยายน 2563 เวลา 11.00 น. บัณฑิตแรงงานประจำตำบลลำใหม่ ลงพื้นที่ติดตามผู้ประกันตนขอรับเงินสบทบที่ผู้ประกันตนจ่ายล่วงหน้ากรณียกเลิกบำนาญชราภาพ และประชาสัมพันธ์ประกันสังคมมาตรา 40 ณ หมู่ที่ 1,3,6 ตำบลลำใหม่ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา