ศูนย์แรงงานอำเภอเมืองยะลา

ศูนย์แรงงานอำเภอเมืองยะลา

เขียนโดย dek

วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐น.บัณฑิตแรงงานอำเภอเมืองยะลาร่วต้อนรับนายแพทย์สุรเดช วลีอิทธกุล รองปลัดกระทรวงแรงงาน

เขียนโดย นูรฮูดา

จังหวัดยะลาเมื่อวันศุกร์ ที่ 2 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น. บัณฑิตแรงงานประจำตำบลลิดล ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ เส้นทาง บ้านบาตัน ตำบลลิดล อำเภอเมือง

 

เขียนโดย นูรฮูดา

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น. บัณฑิตแรงงานประจำตำบลยุโป ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยะลา จัดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์งานประกันสังคมสู่ผู้ประกันตน ประจำปี 2562 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยุโป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา