ศูนย์แรงงานอำเภอเมืองยะลา

ศูนย์แรงงานอำเภอเมืองยะลา

เขียนโดย นูรฮูดา

มื่อวันพุธ ที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. บัณฑิตแรงงานประจำตำบลลำพะยา เก็บเงินประกันสังคม มาตรา 40 (ประชาชนที่จ่ายต่อเนื่อง) ในพื้นที่ตำบล     ลำพะยา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

เขียนโดย นูรฮูดา
หมวด:

เมื่อวันอังคาร ที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. บัณฑิตแรงงานประจำตำบลเปาะเส้ง ร่วมอบรมปฏิบัติการ หลักสูตรสร้างแบรนด์ดัง ยอดขายปัง ด้วยหลักสูตร branding anddigital marketing ภายใต้โครงการพัฒนาผู้ประกอบการสู่การเป็นสมาร์ท sme โดยกระทรวงอุตสาหกรรม

เขียนโดย นูรฮูดา

เมื่อวันศุกร์ ที่ 1 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.00 น. บัณฑิตแรงงานประจำตำบลเปาะเส้ง ร่วมประชุมราษฎรฯ เพื่อชี้แจงและเสนอชื่อผู้เป็นคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติในการดำเนินการเลือกผู้ใหญ่บ้าน ณ มัสยิดยาแมะลางา หมู่ 1 ตำบลเปาะเส้ง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา