ศูนย์แรงงานอำเภอเมืองยะลา

ศูนย์แรงงานอำเภอเมืองยะลา

เขียนโดย นูรฮูดา

โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ จังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   กิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือ หลักสูตร ช่างปูนปั้นไม้เทียม ระยะเวลาการฝึก 30 ชั่วโมง ระยะเวลาการฝึกอบรม 5 วัน  ณ ที่ทำการชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน บ้านต้นพิกุล หมู่ที่ 6 ตำบลลำใหม่ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

 

เขียนโดย นูรฮูดา

ครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ จังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

กิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือ หลักสูตร ช่างปูนปั้นไม้เทียม  ระยะเวลาการฝึก 30 ชั่วโมง ระยะเวลาการฝึกอบรม 5 วัน ณ ที่ทำการกำนันตำบลยะลา หมู่ที่ 1 ตำบลยะลา อำเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา