ศูนย์แรงงานอำเภอเมืองยะลา

ศูนย์แรงงานอำเภอเมืองยะลา

เขียนโดย นูรฮูดา

วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00น. นางสาวอาปัทมา อาแซ บัณฑิตแรงงานประจำตำบลยะลา  พร้อมด้วย ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำตำบลยะลา ผอ.รพ.สต.ยะลา คณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขตำบลยะลา บัณฑิตอาสาฯ และ อสม.ตำบลยะลา ร่วมให้บริการประชาชนที่มาฉีดวัคซีน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) ณ มัสยิดบ้านปาโจ หมู่ที่3 ตำบลยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

เขียนโดย นูรฮูดา

           บัณฑิตแรงงานประจำตำบลลำพะยา ลงพื้นที่รณรงค์ฉีดวัคซีนและประชาสัมพันธ์โครงการเยี่ยวยาผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด

วันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. บัณฑิตแรงงานประจำตำบลลำพะยา ร่วมกับอาสาสมัครแรงงานตำบลลำพะยา ลงพื้นที่รณรงค์ให้ประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัส (โควิด-19) และประชาสัมพันธ์โครงการเยี่ยวยาผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการ ของรัฐในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ตำบลลำพะยา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา