อบรมเทคนิคการพัฒนาเว็ปไซต์รุ่นที่ 2

ข่าวฝึกอบรม

เขียนโดย dek

สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา จัดโครงการฝึกอบรมเทคนิคการพัฒนาเว็ปไซต์และประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านแรงงานในยุคดิจิทัล รุ่นที่ 2 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 หลักสูตร เทคนิคการพัฒนาเว็ปไซต์และประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านแรงงานในยุคดิจิทัล (30ชั่วโมง)ระหว่างวันที่ 23-27 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุม อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดยะลา