ข่าวฝึกอบรม

ข่าวฝึกอบรม

เขียนโดย นูรฮูดา

วันพุธ ที่ 16 กันยายน 2563  บัณฑิตแรงงานประจำตำบลหน้าถ้ำ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าถ้ำ พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองยะลาและหน่วยงานภาคประชาชน ได้อบรมให้ความรู้แก่ประชาชน เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าถ้ำ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

เขียนโดย นูรฮูดา

วันศุกร์ ที่ 11 กันยายน 2563 เวลา 9.00 น. บัณฑิตแรงงานประจำตำบลเปาะเส้ง ร่วมโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ จังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 3 กิจกรรมปูกระเบื้องอาคารอเนกประสงค์ บ้านเปาะเส้ง ระยะเวลาปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 2 - 11 กันยายน  พ.ศ. 2563  รวม 10 วัน ณ อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 ตำบลเปาะเส้ง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

 

เขียนโดย นูรฮูดา

วันพุธ ที่ 2 กันยายน 2563 เวลา 11.00 น. บัณฑิตแรงงานอำเภอเมืองยะลา ลงพื้นที่เยี่ยมกลุ่มอาชีพในโครงการหนึ่งอำเภอ หนึ่งกลุ่มอาชีพ หลักสูตร การพัฒนาช่างตัดเย็บเสื้อผ้า ระยะเวลาการฝึก 60 ชั่วโมง ระยะเวลาการฝึกระหว่างวันที่ 24 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 2 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563  รวม 10 วัน ณ ที่ทำการกลุ่มสตรีบ้านตือโล๊ะกือบอ หมู่ที่ 6 ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

เขียนโดย dek

สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา จัดโครงการฝึกอบรมเทคนิคการพัฒนาเว็ปไซต์และประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านแรงงานในยุคดิจิทัล รุ่นที่ 2 

เขียนโดย อารียา คอเต๊ะ

สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา จัดโครงการฝึกอบรมเทคนิคการพัฒนาเว็บไซต์และประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านแรงงานในยุคดิจิทัลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รุ่นที่ 2