ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

เขียนโดย นูรฮูดา

เมื่อวันพุธ ที่ 23 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. บัณฑิตแรงงานอำเภอเมือง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดบริเวณเส้นทางรถไฟและระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณสถานีรถไฟยะลา เทศบาลนครยะลา ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา

เขียนโดย นูรฮูดา

เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 13 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 น. บัณฑิตแรงงานอำเภอเมือง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดลำน้ำ คูคลอง ถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร

เขียนโดย นูรฮูดา

เมื่อวันศุกร์ ที่ 20 กันยายน 2562 เวลา 9.00 น. เหล่ากาชาดจังหวัดยะลาพร้อมด้วยปลัดอำเภอ เจ้าหน้าที่ปกครอง และบัณฑิตแรงงานประจำตำบลสะเตง ลงพื้นที่จิตอาสามอบของช่วยเหลือให้แก่ประชาชนผู้ด้อยโอกาสในตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

เขียนโดย นูรฮูดา

เมื่อวันศุกร์ ที่ 27 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. บัณฑิตแรงงานประจำตำบลเปาะเส้งได้ร่วมต้อนรับพลเอก เฉลิมชัย  สิทธิสาท  องค์มนตรี พร้อมด้วยคณะฯ 

เขียนโดย นูรฮูดา

 

เมื่อวันเสาร์ ที่ 7 กันยายน 2562 เวลา 09.30 น. บัณฑิตแรงงานประจำตำบลเปาะเส้ง ร่วมกิจกรรมต้อนรับฮิจรอฮ์สัมพันธ์ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 มีกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ เดินขบวนพาเหรด แข่งขันกีฬา/วิชาการ ณ ศูนย์การศึกษาอิสลามราวฎอตุลฮีดายะห์ บ้านเปาะเส้ง หมูที่ 1