ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

เขียนโดย นูรฮูดา

มื่อวันเสาร์ ที่ 16 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น บัณฑิตแรงงานประจำตำบลสะเตง ลงพื้นที่ร่วมกับปลัดอำเภอ เจ้าพนักงานสาธารณสุข ท้องถิ่นจังหวัดและประธานหอการค้าจังหวัดยะลา ได้ออกตรวจติดตามร้านค้าที่ได้รับการผ่อนคลาย เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด ๑๙ ณ ย่านชุมชนตลาดเก่า ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

เขียนโดย นูรฮูดา

วันที่ 11 พฤษภาคม 2563 เวลา 11.00 น. บัณฑิตแรงงานประจำตำบลสะเตงได้เข้าร่วมประชุมอิหม่าม คอเต็บ บิหลั่น ประจำเดือนพฤษภาคม เพื่อแนะแนวทางการแพร่ระบาดของ  โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า และมอบถุงยังชีพแผู้นำศาสนา ณ หอประชุมพัฒนรัฐ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา