ติดต่อบัณฑิตแรงงานอำเภอเมืองยะลา

ติดต่อบัณฑิตแรงงานอำเภอเมืองยะลา

เขียนโดย นูรฮูดา
หมวด:

 

 

 นางสาวนูรฮูดา  ดือราแม

บัณฑิตแรงงานประจำศูนย์แรงงานอำเภอเมือง

โทร.081-9906520

 

นางสาวนารีด๊ะ  สาและบิน

บัณฑิตแรงงานประจำตำบลพร่อน

โทร.081-0983382

นางสาวมารีย๊ะ  มอลอเล๊าะ

บัณฑิตแรงงานประจำตำบลสะเตงนอก

โทร.081-1897885

นายสูดิง  มูซอ

บัณฑิตแรงงานประจำตำบลสะเตงนอก

โทร.089-0160298

นายซูกีพลี  หะยีสะมะแอ

บัณฑิตแรงงานประจำตำบลยะลา

โทร.087-8061718

นางสาวกาญจนา  โตะขา

บัณฑิตแรงงานประจำตำบลลำใหม่

โทร.086-2978569

นางสาวเสาวณีย์  ละฮา

บัณฑิตแรงงานประจำตำบลตาเซะ

โทร.087-2900990

นางสาวสกุลตาลา  ดือเร๊ะ

บัณฑิตแรงงานประจำตำบลเปาะเส้ง

โทร.065-3294529

นางสาวมารือนิง  สาแม

บัณฑิตแรงงานประจำตำบลหน้าถ้ำ

โทร.084-8536314

นางสาวมารยะห์ มาแซ

บัณฑิตแรงงานประจำตำบลยุโป

โทร.064-7195458

นางสาวอารียา  คอเต๊ะ

บัณฑิตแรงงานประจำตำบลบุดี

โทร.061-1807497

นายมูหามัดรอชาลี  เด็ง

บัณฑิตแรงงานประจำตำบลลิดล

โทร.088-3931022

นายคนองเดช  อินทรไชยมาศ

บัณฑิตแรงงานประจำตำบลลำพะยา

โทร.084-3983395

นายอับดุลพาต๊ะ  บากา

บัณฑิตแรงงานประจำตำบลท่าสาป

โทร.084-8604889

นายอัสสมี  บูรอเดีย

บัณฑิตแรงงานประจำตำบลบันนังสาเรง

โทร.089-2609950

นางสาวรุ้งกาญจน์  นิลจันทร์

บัณฑิตแรงงานประจำตำบลสะเตง

โทร.095-5636232

นางสาวสุมนฑา  พลรักษ์

บัณฑิตแรงงานประจำตำบลสะเตง

โทร.095-3643314