ออกหน่วยบริการฉีกวัคซีนนอกสถานที่

ศูนย์แรงงานอำเภอเมืองยะลา

เขียนโดย นูรฮูดา

 

วันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป นางสาวอาปัทมา อาแซ บัณฑิตแรงงานประจำตำบลยะลา พร้อมด้วยปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำตำบล  เจ้าหน้าที่ปกครอง บัณฑิตอาสาฯ ผอ.รพ.สต. อสม. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และหน่วยงานในพื้นที่ ร่วมให้บริการประชาชนในการออกหน่วยฉีดวัคซีนนอกสถานที่ (เข็ม 1 และ 2) เพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) ณ องค์การบริหารส่วนตำบลยะลา หมู่ที่ 1 ต.ยะลา อ.เมืองยะลา จ.ยะลา