มอบถุงยังชีพให้กับผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่

ศูนย์แรงงานอำเภอเมืองยะลา

เขียนโดย นูรฮูดา

วันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน วลา 15.30 น. บัณฑิตแรงงานประจำตำบลตาเซะ พร้อมด้วยปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำตำบล บัณฑิตอาสาหมู่บ้าน ร่วมมอบถุงยังชีพให้กับผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่  ณ  ม.2 และ ม.4  ต.ตาเซะ อ.เมืองยะลา จ.ยะลา