ศูนย์แรงงานอำเภอเมืองยะลา

ศูนย์แรงงานอำเภอเมืองยะลา

เขียนโดย นูรฮูดา

เมื่อวันศุกร์ ที่ 20 กันยายน 2562 เวลา 9.00 น. เหล่ากาชาดจังหวัดยะลาพร้อมด้วยปลัดอำเภอ เจ้าหน้าที่ปกครอง และบัณฑิตแรงงานประจำตำบลสะเตง ลงพื้นที่จิตอาสามอบของช่วยเหลือให้แก่ประชาชนผู้ด้อยโอกาสในตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

เขียนโดย นูรฮูดา

เมื่อวันศุกร์ ที่ 27 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. บัณฑิตแรงงานประจำตำบลเปาะเส้งได้ร่วมต้อนรับพลเอก เฉลิมชัย  สิทธิสาท  องค์มนตรี พร้อมด้วยคณะฯ 

เขียนโดย นูรฮูดา

 

บัณฑิตแรงงานอำเภอเมือง จังหวัดยะลา ร่วมโครงการ่ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาด้านแรงงานระดับอำเภอ จังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 8 - 10 กันยายน 2562 ณ บารา รีสอร์ท จังหวัดสตูล