แรงงานจังหวัดยะลา เดินหน้าเร่งสร้างความเข้าใจกลุ่มแรงงานในพื้นที่