ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

เขียนโดย นูรฮูดา
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ในนามศูนย์แรงงานอำเภอเมือง ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
เขียนโดย นูรฮูดา

ใครที่กำลังหางานสนใจไปทำงานประเทศซาอุดิอาระเบีย ในตำแหน่งภาค อุตสาหกรรม งานช่าง วิศวกร บริการ โรงแรม นวดสปา ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ทางระบบอิเลคทรอนิคส์การบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ

  

เขียนโดย นูรฮูดา
#สำหรับผู้ที่สนใจและผู้ที่ว่างงาน ใครที่กำลังหางานสนใจไปทำงานประเทศซาอุดิอาระเบีย ในตำแหน่งภาค อุตสาหกรรม งานช่าง วิศวกร บริการ โรงแรม นวดสปา ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ทางระบบอิเลคทรอนิคส์การบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ

เขียนโดย นูรฮูดา

โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ จังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   กิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือ หลักสูตร ช่างปูนปั้นไม้เทียม ระยะเวลาการฝึก 30 ชั่วโมง ระยะเวลาการฝึกอบรม 5 วัน  ณ ที่ทำการชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน บ้านต้นพิกุล หมู่ที่ 6 ตำบลลำใหม่ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา