ศูนย์แรงงานอำเภอเมืองยะลา

ศูนย์แรงงานอำเภอเมืองยะลา

เขียนโดย นูรฮูดา

เมื่อพุธ วันที่ 10 ก.ค. 62 เวลา 10.00 บัณฑิตแรงงานประจำตำบลลำพะยาพร้อมด้วยนายสันติ สุพรวดี ปลัดอำเภอประจำตำบลลำพะยา และน.ส.จุฑามาศ เศวตพรหม จนท.ปค.ต.ลำพะยา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน บัณฑิตอาสาฯร่วมประชุม "ขับเคลื่อนการพัฒนาและการแก้ไขปัญหาตามโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ประจำปี 2562" ณ ห้องประชุมอรบ.ม.4 ต.ลำพะยา อ.เมือง จ.ยะลา

เขียนโดย นูรฮูดา

วันพุธ ที่ 10 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 น. บัณฑิตแรงงานอำเภอเมืองยะลา  ร่วมโครงการ"หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน " อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ครั้งที่ 7/2562 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าสาป ม.1 ตำบลท่าสาป อำเภอเมืองยะลา

เขียนโดย นูรฮูดา

วันพุธ ที่ 10 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.30น. บัณฑิตแรงงานประจำศูนย์แรงงานอำเภอเมืองยะลา  ร่วมการประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอสัญจรครั้งที่ 10/2562 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าสาป ม.1 อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา