ประชุมประชาคมแผนพัฒนาหมู่บ้าน ประจำปี 2565

ศูนย์แรงงานอำเภอเมืองยะลา

เขียนโดย นูรฮูดา

เมื่อวันจันทร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00 น. บัณฑิตแรงงานประจำตำบลตาเซะ  ร่วมประชุมประชาคมแผนพัฒนาหมู่บ้าน ประจำปี 2565   

ณ  อาคารเอนกประสงค์บ้านคล้า ม. 1 ต.ตาเซะ อ.เมืองยะลา จ.ยะลา