สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา จัดฝึกอบรม Joomla รุ่นที่ ๒

ข่าวฝึกอบรม

เขียนโดย yameelah

 

 

สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา จัดโครงการฝึกอบรมเทคนิคการพัฒนาเว็บไซน์และประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านแรงงานในยุคดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ รุ่นที่ ๒

 

หลักสูตรเทคนิคการพัฒนาเว็บไซน์และประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านแรงงานในยุคดิจิทัล ระยะเวลา ๓๐ ชั่วโมง ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓