โครงการ ๑ อำเภอ ๑ หมู่บ้าน

ข่าวประชาสัมพันธ์

เขียนโดย ซำซีย๊ะ มาฮะ

วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยะลา ร่วมกับบัณฑิตแรงงานอำเภอกรงปินัง ร่วมกิจกรรมโครงการ ๑ ตำบล ๑ หมู่บ้าน ร่วมสร้างสรรค์พัฒนาเครือข่ายประกันสังคมภาคสมัครใจ  ณ บ้านปุโรง ตำบลปุโรง  อำเภอกรงปินัง  จังหวัดยะลา